Přídavky (z textů Jiřího Peňáse otištěných v Lidových novinách a Týdnu)
Okraje (11.1.2016)
Okraje (9.5.2016)
LN 1.4.2016
O Bohumilu Hrabalovi
O Cervantesovi
O Alexijevičové
O majoru Zemanovi
Paní Vaculíkové k narozeninám
Františku Skálovi k narozeninám
Okraje (31.5.2016)
Rozhovor s Mariánom Vargom (září 2012)
O Waldemaru Matuškovi (Týden květen 2009)
Sloupek (Týden 1.9.2008)
Košer želatina (Týden podzim 2007)
Muž, který se červená (Týden 2009)
O Pavlu Tigridovi (Echo 2017)
O Tisovi (Týden 2005)
Když umírá básník (Pavlu Šrutovi 2018)